Cymru

Mae swyddfa Cymru Coleg Brenhinol y Meddygon yn cefnogi meddygon lleol, yn trefnu digwyddiadau addysgol ac yn helpu i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau, yn ogystal ag arwain ar bolisi ac ymgyrchoedd yng Nghymru.

UK Regional RCP Map V2 09
Loading...

Gweld gwaith ymgyrchoedd yng Nghymru

Is-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon ar gyfer Cymru

Dr Hilary Williams
Ebost: Hilary.Williams@rcp.ac.uk

Swyddfa Cymru Coleg Brenhinol y Meddygon 

Jacqui Sullivan, rheolwr rhanbarthol
Ffon: +44 (0)29 2167 4736
Ebost: jacqui.sullivan@rcp.ac.uk
Swyddfa 3.7 Y Maltings, Stryd East Tyndall, Caerdydd, CF24 5EZ

Ymholiadau gan y wasg a’r cyfryngau

Lowri Jackson, rheolwr polisi ac ymgyrchoedd (Cymru)
Ebost: lowri.jackson@rcp.ac.uk

Cynghorwyr rhanbarthol

Dr Vivek Goel
Ysbyty Brenhinol Gwent

Dr Sam Rice
Ysbyty Tywysog Philip

Dr Ben Thomas
Ysbyty Wrexham Maelor

Dr Andrew Lansdown
Ysbyty Athrofaol Cymru   

Cysylltu

Gallwch gysylltu â swyddfa ranbarthol Cymru ar wales@rcp.ac.uk

I gael cymeradwyaeth i ddisgrifiadau swydd yng Nghymru, cysylltwch â: walesJD@rcp.ac.uk       

I gael help a chyngor ynghylch y broses o gymeradwyo disgrifiadau swydd, trowch at y wybodaeth ar Pwyllgorau Ymgynghorol ar Benodiadau (AAC).

Cymeradwyo disgrifiadau swydd

I gael cymeradwyaeth i ddisgrifiadau swydd yng Nghymru, cysylltwch â: walesJD@rcp.ac.uk       

I gael help a chyngor ynghylch y broses o gymeradwyo disgrifiadau swydd, trowch at y wybodaeth ar Pwyllgorau Ymgynghorol ar Benodiadau (AAC).

RCP Paces Sml 119 0